Provoz domény .co.cz přechází pod Regtons Registry

Společnost Regtons Registry s.r.o. se od dnešního dne stává provozovatelem registru domén třetí úrovně .co.cz. Na podmínkách provozu se společnost dohodla s držitelem domény společností i-registry, která registr provozuje od roku 2008. Doména .co.cz je využívána především velkými zahraničními společnostmi, ale i českými držiteli, kteří nenalezli alternativu pod .cz. Doména tímto krokem opouští registrační systém FRED od sdruženi CZ.NIC.

„Od přechodu provozu domény pod řešení společnosti Regtons Registry si slibujeme větší komfort pro stávající registrátory domény, a díky nové a progresivní filozofii registračního systému i větší flexibilitu pro rozšíření jejich počtu. Především zahraniční registrátoři byli limitování jediným rozhraním, který nabízel registrační systém FRED. Dlouhodobě chceme nabídnout co nejstabilnější provoz domény a vysoký komfort jejího použití pro držitele. Tento krok ve změně registračního systému navazuje na přechod DNS infrastruktury pod řešeni AnycastDNS v červnu letošního roku.” říká Martin Semrád, CEO společnosti i-registry s.r.o.

o Regtons Registry

Společnost Regtons Registry s.r.o. vznikla kvůli potřebám společnosti Gransy s.r.o. přivést na trh vlastní Registry Software, který pod stejnýn názvem vyvíjí a zkušebně provozuje již od roku 2016. „Motivací pro tvorbu vlastního Registry softwaru byla naše letitá zkušenost jakožto nejen ICANN akreditovaného registrátora s napojením na jiné registry softwary a tím i znalost výhod a nedostatků jednotlivých řešení. Naše úsilí o tvorbu jednoduchého a stabilního řešení, které jsme se rozhodli postavit na zelené louce volně navazovalo na podobnou aktivitu, kdy jsme vytvořili v roce 2014 ArchonPanel jakožto GUI nástavbu na FRED klienta.“, říká Jan Horák, CEO společnosti Gransy s.r.o. V roce 2018 byl Regtons Registry software officialně spuštěn do reálného provozu a postupně na něj přešli koncovky .de.fr, .or.af a or.mg. Od října jsme pak uvítali již čtvrtou koncovku v pořadí kterou je .co.cz. „Náš registry software patří mezi nejmodernější řešení na trhu a věříme, že zajistí rychlý, jednoduchý a stabilní provoz z kterého budou profitovat všichni uživatelé domény .co.cz.“, dodal.

o Gransy s.r.o.

Společnost Gransy s.r.o. získala v roce 2010 jako první společnost v České republice prestižní akreditaci ICANN a v současné době je akreditovaným registrátorem bezmála stovky světových registrů. V roce 2013 rozšířila své aktivity a začala budovat vlastní AnyCast síť na projektu AnycastDNS.cz. V roce 2014 rozšířila své aktivity i mimo československé teritorium a zaměřila své působení jak na západní tak i na zajímavé východní trhy.

o i-registry s.r.o. / .co.cz

Společnost i-registry s.r.o. je majitelem domény co.cz a do konce září 2018 i provozovatelem registru domén třetí úrovně pod .co.cz. Registrace domén probíhá pomocí akreditovaných registrátorů, kteří mají rovné podmínky při jejich registraci koncovým uživatelům. Provoz domény zajišťovala i-registry od roku 2008, kdy došlo k vyčlenění registru do samostatné společnosti ze společnosti NETWAY.CZ, která provozovala registr od roku 2002.