Provoz domény .co.cz přechází pod Regtons Registry

Společnost Regtons Registry s.r.o. se od dnešního dne stává provozovatelem registru domén třetí úrovně .co.cz. Na podmínkách provozu se společnost dohodla s držitelem domény společností i-registry, která registr provozuje od roku 2008. Doména .co.cz je využívána především velkými zahraničními společnostmi,… Více »